referát


Martin Luther King

(HTML náhled)

Martin Luther King

Baptistický reverend, skvělý řečník, obdivovatel Mahátmá Gándího, odhodlaný bojovník za občanská práva černochů a především odpůrce jakéhokoli násilí Dr. Martin Luther King se narodil 15. ledna 1929 v Atlantě ve státě Georgia v USA. V 15-ti letech se rozhodl stát se po otci, také Martinu Lutheru Kingovi, baptistickým duchovním. Vystudoval univerzitu Crozen Theological Seminary a v roce 1955 získal doktorát z filozofie na bostonské univerzitě. Spolu se svou manželkou, která ho ve všem podporovala, měl celkem čtyři děti.

Vše začalo 1. prosince 1955, když ve městě Montgomery v městském autobuse, kde byla místa k sezení vyhrazena pro bílé a černoši byli nuceni tísnit se na zadní plošině, byla zatčena černoška, která odmítla opustit místo pro bílé. V tomto okamžiku začala Kingova kariéra lidového vůdce a bojovníka za práva černé části americké populace. Druhý den byl zahájen bojkot (tj. účelové nepoužívání) městských autobusů. Byla zařízena náhradní doprava auty pro všechny černošské obyvatele. Nakonec 21. prosince 1956 King a jeho stoupenci boj o desegregaci autobusů vyhráli a černoši se po více než roce do městských autobusů v Montgomery vrátili, ale už na stejná místa jako bílí. Důležité bylo, že King svých úspěchů o desegreraci Ameriky dosahoval po vzoru Mahátmá Gándího zásadně nenásilnou formou. Pořádal organizované pokojné manifestační pochody, kde se snažil vystříhat jakéhokoli násilí.

Svědkem jeho dalšího triumfálního úspěchu se stala bašta rasové diskriminace - město Birmingham ve státě Alabama. V této době byl po světě a hlavně v Americe známý svým odhodláním a přístupem. Jednal s Americkou vládou a osobně se znal s několika americkými prezidenty a postavami vládních kruhů včetně rodiny Kennedyovy.

V roce 1964 mu byla 10. prosince v Oslo udělena Nobelova cena míru. Během války ve Vietnamu se ostře postavil proti, protože si velmi dobře uvědomoval, jak financování americké válečné agrese ve Vietnamu odčerpává peníze z amerického rozpočtu na úkor investic do programu pro sociální zabezpečení a stabilitu nejen černošského obyvatelstva v Americe. Velice ho znepokojovala tzv. černošská ghetta ve středu velkých měst, kde tikala bomba více sociální než rasové krize, schopná kdykoli vybuchnout.

Když byl 4. dubna 1968 zastřelen z okna protějšího hotelu, otřáslo to celým světem. Údajně šlo o akci Jamese Earla Raye. Lidé daleko za hranicemi Ameriky byli zdrceni a otřeseni. Všude se pořádaly smuteční obřady a mše za "Černého Lincolna". Smutečního pochodu v jeho rodném městě Atlantě se účastnilo na 250 000 lidí. Svět ztratil v 18:01 amerického času 4. dubna 1968 velkého lidového vůdce, odhodlaného bojovníka a především skvělého člověka, který se za každých okolností zoufale snažil vyvarovat jakéhokoli násilí. Svých cílů dosahoval formou občanské neposlušnosti a tichých, ale intenzivních a vytrvalých protestů a pochodů. Své cíle a sny vyjádřil mimo jiné i ve svém projevu při pochodu na Washington v roce 1963: "Sním o tom, že jednoho dne tento národ povstane a bude žít tak, aby se naplnila slova jeho ústavy: ,Tuto pravdu, že všichni lidé jsou si rovni, považujeme za samozřejmou.'"

Lit. pramen: Pilát, Jan: Svět doktora Kinga , Nakladatelství ROH, Praha, 1983.